ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παραδοσιακοί χοροί (τμήματα ενηλίκων)

Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης σε αρχάρια και προχωρημένα.

Παραδοσιακοί χοροί (παιδικά τμήματα)

Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης σε αρχάρια και προχωρημένα.

Κρητικοί χοροί (τμήματα ενηλίκων)

Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης σε αρχάρια και προχωρημένα.

Ποντιακοί χοροί

Αρχάριο τμήμα ενηλίκων και εφήβων.

Χορωδία παραδοσιακών τραγουδιών

Δεν διαχωρίζεται σε επίπεδα. Μπορούν να συμμετέχουν και άτομα τα οποία δεν είναι μέλη των χορευτικών τμημάτων του ΧΟΕ.