Συμμετοχή στα “Ηράκλεια 2018”

Όσοι από τη χορευτική ομάδα συμμετέχετε στα "Ηράκλεια", παρακαλούμε να βρίσκεστε την Κυριακή 9/9(αυστηρά) στις 18:30 στην αίθουσά μας - πρώτα για ένα 'πέρασμα' των περιοχών και κατόπιν να ντυθείτε.
* Όλες οι γυναίκες να έχουν μαζί τους άσπρο καλσόν.